Snel en makkelijk jouw tickets online!

TICKETS

Wedstrijdreglement Love Game

Nieuws

Zin in een romantisch weekendje Parijs? Lees dan hieronder eerst het wedstrijdreglement.

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door KV Kortrijk, gevestigd in de Moorseelsestraat 111b in Kortrijk. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.
 2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor KV Kortrijk, en niet voor Facebook.
 3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.
 4. KV Kortrijk handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
 5. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
 6. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.
 7. Medewerkers van KV Kortrijk zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
 8. KV Kortrijk behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de Facebookactie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens KV Kortrijk.
 9. De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de Facebook-wedstrijdpagina. Deelnemers moeten in België wonen.
 10. De te winnen prijzen van de actie zullen worden vermeld op de Facebookpagina van KV Kortrijk: www.facebook.be/kvkofficieel
 11. Dit is het opzet van de wedstrijd: Tag jezelf in de foto waar je effectief zelf op staat. Zorg er voor dat deze foto een zo hoog mogelijk aantal reacties met een ❤ heeft. De prijswinnaar wordt gekozen op basis van het hoogste aantal unieke reacties met een ❤ onder de foto of de reacties '❤ geweldig'. Per foto wordt er een optelling gemaakt van al deze reacties. Deelnemen kan enkel via onze facebookpagina. Na de trekking worden de winnaars bekend gemaakt op onze facebookpagina en worden deze verzocht om op het vermelde tijdstip in ons secretariaat de prijs te komen afhalen, indien belet kunnen de winnaars zich laten vertegenwoordigen door iemand die een volmacht verkregen heeft. Op dat moment wordt er een foto van de winnaars getrokken. Deze zal gepost worden op onze pagina. De wedstrijd loopt af op dinsdagmiddag 21 februari 2017 om 13u.
 12. KV Kortrijk en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen. 
 13. KV Kortrijk en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.
 14. KV Kortrijk behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van KV Kortrijk, de omstandigheden dit vereisen. KV Kortrijk kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege KV Kortrijk.
 15. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door KV Kortrijk en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 16. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan KV Kortrijk om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.