Snel en makkelijk jouw tickets online!

TICKETS VIP TICKETS

The next step: Masterplan

Nieuws

Deze middag presenteerden Stad Kortrijk en Intercommunale Leiedal in aanwezigheid van KV Kortrijk het masterplan voor het nieuwe stadion van KV Kortrijk.

Wat voorafging

Eind 2017 kondigden Stad Kortrijk en Intercommunale Leiedal aan dat ze de realisatie van een nieuw stadion grondig zouden verkennen via een ontwerpend onderzoek. Na een oproep via de Vlaams bouwmeester werd eind 2017 het ontwerpteam B-Architecten – BRUT in samenwerking met Mint en Idea Consult geselecteerd door de raad van bestuur van Leiedal. Dit team werkte de afgelopen maanden nauw samen met Leiedal en de Stad aan een masterplan voor de site (circa 8 ha, op de Evolis site palend aan de Oudenaardsesteenweg).

Via het ontwerpend onderzoek werd er nagegaan hoe een multifunctioneel voetbalstadion voor KV Kortrijk op een duurzame, kwalitatieve en geïntegreerde wijze kan gerealiseerd worden op het terrein. In het onderzoek is uitdrukkelijke aandacht besteed aan mobiliteit en zorgvuldig ruimtegebruik. Het eindresultaat is een masterplan, die de verdere basis zal vormen voor de verdere stedenbouwkundige en architecturale uitwerking van de plannen in de volgende fase. Alle stakeholders hebben bij dit dossier de neuzen in dezelfde richting, waarbij we de komende jaren samen hard en constructief zullen samenwerken voor realisatie van het masterplan. 

Het masterplan

De “kop” van Evolis zal als een duurzame multimodale stadspoort ingebed worden in het snelweglandschap, met een hoge belevingswaarde. Waarbinnen afzonderlijke gebouwen, op een doordachte wijze ingeplant worden. De eyecatcher wordt het voetbalstadion met 15.000 plaatsen (met inbegrip van een staantribune). Een kwalitatief stadion, waar voetbal en beleving centraal staan, inclusief bars en VIP-ruimtes, maar zonder integratie van allerlei andere functies in de schil. Het nevenprogramma wordt geconcentreerd in een multifunctioneel gebouw, waar maakateliers, toonzalen, horeca, recreatie en kantoren kunnen worden ondergebracht. Een aantrekkelijk plein wordt voorzien om al deze functies te verbinden. Langs de E17 voorziet het ontwerpteam een drietal losstaande gebouwen in groene omgeving. Aan de ingang van Evolis is er plaats voor een mobiliteits- en facilitypunt, met inbegrip van een parkeergebouw, te gebruiken voor de volledige site. Daarnaast zullen ook de aanwezige parkings van Evolis maximaal ingezet worden voor het voetbalstadion.

Mobiliteit

Binnen het masterplan was er bijzondere aandacht voor mobiliteit. Een eerste voorbeeld daarvan is hetmobiliteits- en facilitypunt, met inbegrip van een parkeergebouw en waarbij de aanwezige parkings op de site ook voor het voetbalstadion gebruikt kunnen worden. Een tweede voorbeeld is de uitdrukkelijke focus op duurzame mobiliteit. Hiervoor werden zachte verbindingen voor voetgangers en fietsers gemaakt met 2 grote fietsenstallingen.

 

Bestanden downloaden

20180914_Persnota.pdf