Snel en makkelijk jouw tickets online!

TICKETS VIP TICKETS

Masterplan nieuw stadion toegewezen

Nieuws

De raad van bestuur van intercommunale Leiedal besliste vandaag om de opmaak van een masterplan voor de inplanting van een voetbalstadion op Evolis te gunnen aan het ontwerpteam B-Architecten – BRUT in samenwerking met Mint en Idea Consult.

De ontwerper zal via ontwerpend onderzoek en in nauw overleg met alle stakeholders nagaan hoe een multifunctioneel voetbalstadion voor KV Kortrijk op een duurzame, kwalitatieve en geïntegreerde wijze kan gerealiseerd worden op het terrein. In dat onderzoek is uitdrukkelijk aandacht voor mobiliteit en zorgvuldig ruimtegebruik. Het eindresultaat van deze opdracht is geen architecturaal ontwerp maar een masterplan met de krachtlijnen. Dit vormt de basis voor de verdere uitwerking van de architecturale plannen van het stadion in de volgende fase.

Verder verloop

Het masterplan dient afgerond te zijn tegen 30 juni 2018 en zal opgemaakt worden in nauw overleg met de verschillende stakeholders zoals de Stad Kortrijk, KV Kortrijk, intercommunale Leiedal, de Vlaamse overheid (MOW) en in afstemming met de bedrijven op Evolis, de supporters van KV Kortrijk… 

Alle info kun je nalezen op de website van de Intercommunale Leiedal.