Snel en makkelijk jouw tickets online!

TICKETS VIP TICKETS

KVK reageert op uitlatingen Dhont in HLN

Nieuws

Officieel communiqué KV Kortrijk naar aanleiding van de uitlatingen dhr. Dhont in HLN.

KVK verbolgen na uitlatingen Dhont

KVK neemt met verbijstering akte van de verklaringen van de heer Dhont in de krant HLN deze morgen. De heer Dhont is één van de achttien inspecteurs van het Control, Ethics en Disciplinary Body bij UEFA, waar hij rapporteert aan een hoofdinspecteur. Hij staat dan ook in geen geval “aan het hoofd van de corruptiecel van de UEFA”, zoals het artikel foutief aangeeft.

In het artikel duidt de heer Dhont een wedstrijd van KVK aan als het grootste omkoopschandaal sinds de zaak Ye. Nochtans, zo blijkt uit het artikel, is de heer Dhont zich volkomen bewust van het feit dat deze wedstrijd werd onderzocht door het gerecht, maar dat hier geen bezwaarlijke elementen aan het licht kwamen.

Naar aanleiding van de beschuldigingen in het kader van de wedstrijd waar de heer Dhont naar verwijst, heeft KVK destijds ook zelf een intern onderzoek gevoerd.  Want laat één ding duidelijk zijn: mensen die zouden meewerken aan matchfixing hebben geen plaats binnen onze club. Het intern onderzoek heeft echter aangetoond dat KVK en haar spelers, staf en bestuur niets verweten kon worden. Dit werd ook impliciet bevestigd door het gegeven dat KVK niet gehoord is geweest in het dossier ‘propere handen’, dit in tegenstelling tot andere clubs die niet geviseerd worden door de heer Dhont.

KVK betreurt dan ook ten zeerste dat de heer Dhont overgaat tot dergelijke gratuite beschuldigingen zonder enige vorm van bewijs. Sterker nog, dit is voor KVK compleet onaanvaardbaar gelet op het reeds gevoerde onderzoek dat zonder gevolg werd geklasseerd.

Gelet op zijn functie bij UEFA, zou verwacht mogen worden van de heer Dhont dat hij de nodige terughoudendheid en sereniteit aan de dag legt bij het afleggen van publieke verklaringen, vooral met betrekking tot materies die zijn functie aanbelangen. In schril contrast hiermee, laat de heer Dhont zich in met dergelijke ‘toogpraat’ louter om een krantenkop te halen. De uitlating dat in de Kortrijkse verdediging verschillende ic’en de dienst uitmaakten (wat feitelijk niet correct is) gaat zelfs veel verder en is, naar de mening van KVK, niets minder dan platvloers racisme van de heer Dhont.

Dat de heer Dhondt bovendien nauwe banden onderhoudt met andere clubs uit het Belgische profvoetbal is, gelet op zijn functie bij UEFA die een zekere onpartijdigheid vereist, problematisch. Door deze banden en zijn verklaringen neemt de heer Dhont een loopje met de ethische waarden verbonden aan zijn functie.

Het is duidelijk dat de compleet ongegronde verklaringen van de heer Dhont KVK, haar supporters en haar sponsors schade toebrengen. De raad van bestuur van KVK onderzoekt welke stappen kunnen ondernomen worden bij UEFA en het gerecht tegen de duidelijke laster van de heer Dhont gericht aan onze club.