Snel en makkelijk jouw tickets online!

TICKETS VIP TICKETS

Pijlers

Project assist

KV Kortrijk is ook werkgever en wil in zijn personeelsbeleid kansen geven aan langdurig werklozen. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met OCMW Kortrijk. KV Kortrijk heeft op dit moment 3 leerwerknemers in dienst. Deze tewerkstelling zorgt ervoor dat zij de nodige ervaring opdoen om na 1 jaar te kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Op heden werd 1 leerwerknemer aangeworven in vast dienstverband bij KV Kortrijk.

KVK+ : Joseph krijgt contract bij KV Kortrijk

PROJECT Kort’RIJK’ aan voetbal KV Kortrijk ondersteunt ook zeer sterk het anders georganiseerde voetbal in Kortrijk dat zich voornamelijk richt om kinderen en jongeren in armoede. KV Kortrijk is peter van de Kortrijkse VTEX Sjotters, die deelnemen aan de Belgische voetbalcompetitie voor dak- en thuislozen. KV Kortrijk schenkt hen jaarlijks uitrustingen van de A-Kern en ondersteunt hen ook financieel om de wekelijkse trainingen te kunnen organiseren. Daarnaast is KV Kortrijk ook peter van Buurtsport Kortrijk, een jongerenwerking op wijkniveau voor kinderen tussen 6 en 15 jaar. Deze werking is aanwezig in 4 aandachtsbuurten in Kortrijk en biedt op pleintjes of sportschuren een open sport- en spelwerking aan. KV Kortrijk steunt ook deze werking op verschillende manieren. Aanwezigheid op voetbaltornooitjes, nodigt hen regelmatig uit naar wedstrijden laat hen jaarlijks oplopen met onze A-Kern, … .

Homeless team

Project ‘Gezond Scoort’ KV Kortrijk draagt gezondheid en gezonde voeding hoog in het vaandel en deelt hierover ook graag zijn expertise. Zo werken we samen met de lokale Sportdienst in kader van de Sportklassen. Hierbij kunnen scholen kiezen voor sportklassen met de optie KVK. Onze Fysical coach geeft dan les omtrent een gezonde levensstijl van topvoetballers en maakt de vertaling naar het dagelijks leven van de jongeren. Daarnaast gaan ook enkele spelers langs in de praktijklessen om alle leerlingen een gratis toegangsticket te geven voor de wedstrijd.

KV Kortrijk // Gezond scoort.